Contact & Voorwaarden


Maarten Exel (internationaal Biersommelier, genieter, gids, eigenaar Bierwandeltochten)
Ik ben wandel- en bierliefhebber, geniet van de natuur en het proeven en delen van speciaal bieren. Ik ben vanaf september 2016 officieel Internationaal Biersommelier, behaald bij StiBON-Doemens Akademie. Sinds 2012 gids ik met veel plezier mensen op hun ontdekkingsreis naar de vele brouwerijen in Nederland door onze prachtige natuur en cultuurlandschappen met mooie verhalen over (bier)geschiedenis. Daarnaast verzorg ik de bierkaart en bierproeverijen in o.a. café Stella by Starlight, café Stekker in Arnhem of op locatie. Wandelen naar brouwerijen geven een nieuwe dimensie aan het proeven van de natuur naar en bij de bron: de lokale bierbrouwerij!

Bedrijfs- en contactgegevens Bierwandeltochten

Bierwandeltochten - Proef de natuur
Maarten Exel - Uw gids in bierland Nederland
Internationaal Biersommelier
0610508952
info@bierwandeltochten.nl
KvK-nummer: 61802727
BTW-nummer: NL137481445B01
IBAN: NL68 INGB 0005029604

Website: www.bierwandeltochten.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Bierwandeltochten
Twitter: @Bierwandeltocht
Untappd: Bierwandeltochten

Algemene Voorwaarden Bierwandeltochten

1. Groepswandelingen - openbaar 
• Deelnemers aan de openbare groepswandelingen – staan op Agenda - kopen hun kaartjes online, via de ticketshop.
• Bierwandeltochten kan een wandeling annuleren (bij onvoldoende aanmeldingen, bij noodweer of bij persoonlijke of andere bijzondere omstandigheden). Dit wordt dan aangegeven op de pagina van de wandeling. Ook ontvangen de deelnemers dan een bericht per e-mail. Deelnemers ontvangen dan hun geld terug (excl. de servicekosten).
• Als je zelf afzegt voor een wandeling, ontvang je geen geld terug.

2. Groepswandelingen – besloten 
Boekingen door opdrachtgever
Betaling particulier 
• Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden 2 weken voorafgaand aan de activiteit.
• Voor particulieren is het niet mogelijk om de activiteit op rekening te laten plaatsvinden.
Betaling zakelijk 
• Voor het zakelijke segment is er de mogelijkheid om de activiteit op rekening te laten plaatsvinden.
• Betaling middels factuur binnen 14 dagen na factuurdatum:
 o Ons IBAN-nummer is: NL68 INGB 0005029604

Wijzigingen in de boeking door de opdrachtgever: 
• Bij annulering binnen 7 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van 100% van het factuurbedrag.
• Bij annulering binnen 14 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van 50% van het factuurbedrag.
• Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen voor de activiteit schriftelijk/via email worden doorgegeven.

Wijzigingen in de boeking door Bierwandeltochten:
• Indien er door overmacht de groepswandeling geen doorgang kan vinden, verplicht Bierwandeltochten zich tot het bieden van een alternatief programma binnen het huidige budget van de opdrachtgever.
• Kan de opdrachtgever zich niet vinden in het alternatief is het hem/haar voorbehouden de volledige boeking te annuleren.

3. Algemene bepalingen
• De deelnemer dient in goede lichamelijke en geestelijke conditie te zijn om aan een activiteit te kunnen deelnemen. Mensen die moeilijk lopen en/of gebruik maken van rollator of rolstoel kunnen niet of alleen na overleg met Bierwandeltochten (onder voorbehoud) deelnemen.
• Deelname aan wandelingen en activiteiten van Bierwandeltochten zijn altijd 100% voor eigen risico.
• Bierwandeltochten is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, opgelopen vóór, tijdens of na afloop van een activiteit.

4. Privacy voor deelnemers van Bierwandeltochten 
• Iedereen die zich registreert als deelnemer van een activiteit ontvangt automatisch de Nieuwsbrief met de Agenda van Bierwandeltochten. Afmelden kan ten alle tijde via de link onderaan de Nieuwsbrief.
• Bierwandeltochten gebruikt je persoonsgegevens alleen voor de administratie van de website, de Nieuwsbrief en de activiteiten.
• Er worden geen andere (persoons) gegevens verwerkt dan de gegevens die je bij Bierwandeltochten hebt opgegeven.
• Bierwandeltochten heeft het recht om foto's van de groepswandelingen te tonen op de website, facebook, twitter, op verzoek kunnen foto's worden aangepast.

5. Intellectuele Eigendomsrechten en Copyright 
• De vormgeving en inhoud van de website (merknamen, logo's, foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten) zijn het intellectuele eigendom van Bierwandeltochten en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van Bierwandeltochten.
• Ook de teksten die aanbieders en gastbloggers op de site (in het Blog) hebben gezet zijn eigendom van Bierwandeltochten.
• Het is aan iedereen, aanbieders en andere bezoekers van de website, verboden om foto's, afbeeldingen, filmpjes of teksten van de website en de sociale netwerken over te nemen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Bierwandeltochten.
• Het is aan iedereen, aanbieders en andere bezoekers van de website, verboden om feitelijke onwaarheden over Bierwandeltochten te schrijven en te verspreiden.

6. Klachten, Weigering en uitsluiting 
• Bierwandeltochten heeft te allen tijde het recht om deelnemers die op de website of tijdens een activiteit overlast of hinder veroorzaken uit te sluiten van verdere deelname. Dit zonder dat Bierwandeltochten gehouden is tot enige schadevergoeding.
• Bierwandeltochten keurt alle aangeboden artikelen (blogs) en heeft te allen tijde het recht om artikelen of foto's niet op te nemen of de inhoud aan te passen.

7. Wijzigingen aan website, voorwaarden
• Bierwandeltochten heeft het te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen op de website en in de voorwaarden.

8. Toepasselijk recht
• Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten aangaande de Bierwandeltochten website en de georganiseerde Events.

Opmerkingen en/of vragen
Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog opmerkingen en/of vragen? Je kunt ons bereiken via een e-mail aan info@bierwandeltochten.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen